Služby

 Cenové ponuky na základe PD(bezplatne)

 Inžinierská činnosť

 •  Projektovanie jednoduchých stavieb a rekonštrukcií
 •  Návrh požadovanej hrúbky tepelnej izolácie stavebných konštrukcií podľa STN (obvodové steny, podzemné steny, podlaha na teréne, podlaha nad nevykurovaným priestorom...)
 •  Nezávislé tepelno – technické posudky stavebných konštrukcií z hľadiska rizika vzniku plesní

 REALIZÁCIA NOVOSTAVIEB A REKONŠRUKCIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV

 •  Stavby na kľúč
 •  Hrubé stavby
 •  Rekonštrukcie stavebných objektov
 •  Drobné stavby
  • zatepľovanie stavebných objektov a podkrovia
  • murárske práce
  • maliarsko – natieračské práce
  • pokládka zámkovej dlažby
  • realizácia oplotenia
  • pokládka keramických obkladov a dlažieb
 •  Vysušovanie muriva

 STOLÁRSKA ČINNOSŤ + MONTÁŽ(materiál prevažne dub a smrek)

 •  Drevené euro okná profil EURO 68 (dvojsklo), 78 (trojsklo)
 •  Vchodové dvere
 •  Interiérové dvere
  • celo-masívne, zhotovené kompletne z jednej dreviny
  • z vrstvenej smrekovo – dubovej laťovky dyhovanej kvalitnými prírodnými dyhami
 •  Obložkové zárubne
  • celo-masívne, zhotovené kompletne z jednej dreviny
  • z vrstvenej smrekovo - dubovej laťovky dyhovanej kvalitnými prírodnými dyhami
 •  Drevené parapety
 •  Drevené parkety
 •  Drevené stupnice a podstupnice na schody
 •  Drevené zábradlia a madlá
 •  Výplne plotov
 •  Sušenie reziva