Projekcia

Cena projektovej dokumentácie sa odvíja od jej rozsahu.

Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie dodávame v rozsahu podľa požiadaviek zákazníka alebo príslušného stavebného úradu.

Vieme dodať:

  •  Architektonicko – stavebné riešenie (osadenie stavby na pozemok, pôdorys základov, pôdorys jednotlivých podlaží, pôdorys krovu, rez, pohľady, situácia, sprievodná správa, technická správa)
  •  Statické posúdenie
  •  Projekt požiarnej ochrany
  •  Elektroprojekt
  •  Projekt zdravotechniky (prípojka vody, kanalizácie, vodomerná šachta, žumpa)
  •  Vizualizácia